U bent hier:

BIM

Uw partner voor BIM-projecten

Waardo Beton b.v. heeft inmiddels al enkele jaren ervaring met BIM en 3D omgevingen, onze externe tekenkamer maakt de legpannen en productietekeningen dan ook standaard in een 3D (Tekla) omgeving. Omdat de legplannen in een 3D omgeving gemodelleerd zijn kunnen de berekening, de stukslijsten en productie tekeningen eenvoudig uit het model worden gegenereerd. Het voordeel hiervan is dat deze bescheiden 100% met elkaar matchen. Faalkosten/fouten worden hierdoor tot een minimum gereduceerd.
Inmiddels werken wij al met veel vaste opdrachtgevers in een BIM omgeving, dit tot tevredenheid van alle betrokken partijen.
Maar wat houdt BIM nu precies in?.

Wat is BIM (Building Information Modelling)?

De term BIM staat in Nederland voor Bouw Informatie Model of Modellering.
Dit is echter geen product of standaard, maar een werkmethodiek.
Bij BIM wordt er virtueel gebouwd middels een samengesteld 3D Model.
Dit model wordt opgebouwd met/door architect, constructeur, installateur, aannemer en leveranciers aangeleverde intelligente 3D-modellen.

Voorafgaand aan een BIM project worden duidelijke afspraken gemaakt tussen alle bij het project betrokken partijen.
Bijvoorbeeld hoe, wanneer en in welk formaat of vorm dienen de onderdelen aangeleverd te worden. Tevens is van belang dat elke partner in het proces zijn aspectmodel op hetzelfde nulpunt uitwerkt. Dit nulpunt is gebaseerd op coördinaten (X,Y,Z) en wordt vooraf bepaald.
De gemaakte afspraken en het nulpunt worden vastgelegd in een BIM-protocol.
Iedere, bij het project betrokken, partij dient zich aan dit protocol te conformeren om tot een goede samenwerking te kunnen komen.

Aspectmodellen

De bij een BIM project betrokken partijen stellen ieder een eigen 3D-model samen. Dit noemen we aspect modellen. Vaak komt het voor dat niet alle partijen met dezelfde software werken. Als dit het geval is wordt er gewerkt met een open standaard. Dit betekent dat de modellen in een bestandsformaat aangeleverd dienen te worden dat met vrijwel elk 3D modelleringspakket gelezen kan worden.
Het meest gebruikte bestandsformaat hiervoor is IFC (Industrial Foundation Classes), bijna elk 3D-modelleringsprogramma kan naar dit bestandsformaat een export maken.

BIM sessie en clashcontrole

Voor elk project wordt een BIM manager aangesteld, veelal is dit iemand van de aannemer. De BIM manager voegt alle aspectmodellen samen tot één centraal model middels speciaal hiervoor gemaakte software (bijvoorbeeld Solibri, Tekla Bimsight).
Als de modellen zijn samengevoegd wordt er een clashcontrole en modelcheck uitgevoerd. Dit betekent dat de software zoekt naar onderlinge afwijkingen. Tevens controleert de software of alle benodigde informatie aanwezig is en of de informatie voldoet aan de gewenste eisen. Indien de software afwijkingen vindt noemen we een dit een clash.
De BIM manager stelt een clashrapport samen en dit wordt aan de partijen verstrekt. In het clashrapport staat aangegeven, welke partij, welke clash in het samengestelde model moet oplossen en wanneer. Het uiteindelijke doel is om een clashvrij model te creëeren dat ook daadwerkelijk gebouwd kan worden. Vanaf dit stadium kunnen de fabrikanten vervolgens hun productietekeningen en stukslijsten genereren en starten met de productie.

Fasen (LOD niveaus)

De verschillende fasen in een BIM-project worden Level of Development (LOD) niveaus genoemd. In het BIM-protocol staan de verschillende LOD niveaus omschreven, tevens staat per LOD niveau aangegeven welke onderdelen, en door welke partij deze dienen te worden uitgevoerd. Door te werken in LOD-fasen worden fouten en dubbelwerk in afstemming voorkomen. Er wordt van grof naar fijn gewerkt en elke betrokken partij voegt zijn informatie toe. Het uiteindelijke niveau is afhankelijk van wat er in het BIM protocol is vastgelegd.

  •     LOD 100-Ontwerpfase
  •     LOD 200-Definitief ontwerp
  •     LOD 300-Besteksfase
  •     LOD 400-Werkfase en fabrikant specifieke uitwerking

Bij een bouwproject zijn de fasen LOD 100, 200 en 300 vaak een samenspel van de architect, constructeur, aannemer, opdrachtgever en installatie adviseur.
Op het moment dat deze aspect modellen clash vrij zijn worden vaak de leveranciers en onderaannemers in het traject betrokken. Het samengestelde model wordt nu opgebouwd met fabrikant specifieke details e.d. totdat het niveau LOD 400 is bereikt. Vanaf LOD 400 kunnen de productietekeningen en werktekeningen uit het model gegenereerd worden en is het model bouw gereed.