U bent hier:

Bestekspecificaties

Stabu Bouwbreed

De online specificatiesystematiek ‘Bouwbreed’ is geschikt om te specificeren op ieder moment in de keten op diverse technische niveaus

Met STABU Bouwbreed biedt STABU een pragmatische oplossing die flexibel genoeg is om verschillende vormen van specificeren, zoals functioneel of op prestaties, in de toekomst te ondersteunen. Naast de werksoortensystematiek (hoofdstukgericht) biedt STABU binnen STABU Bouwbreed onder andere een pragmatisch opgebouwde classificatie voor het technisch beschrijven van geïntegreerde bouwsystemen en installaties. Geen theoretische beschouwingen maar een praktijkgerichte aanpak om systemen en installaties te specificeren. De ‘starre’ koppeling met de NL/SfB wordt hierdoor losgelaten.

STABU Bouwbreed maakt het zo mogelijk om te specificeren volgens vele classificaties.

Daarnaast is het mogelijk andere classificaties aan STABU Bouwbreed te koppelen, zoals specifieke classificaties voor een expertgebied in de vorm van een sloopbestek of verfbestek. Deze kunnen uitgebreid worden met particuliere of bedrijfsgebonden classificaties. De nieuwe STABU Bouwbreed systematiek kent bovendien een koppeling met meerdere contractstelsels in plaats van één traditionele zoals voorheen de UAV.

Door op onderstaand logo te klikken komt u rechtstreeks bij onze bestek specificaties van Stabu Bouwbreed.

Initiatief Open Specificaties Formaat

De softwareleveranciers die bestek verwerkende software op de markt brengen (Ibis, DUNCAN Automatisering, De Twee Snoeken en KUBUS), hebben begin zomer 2015 het initiatief genomen om in overleg met leveranciers van productinformatie (NBD, BouwConnect en ZeeBoer) en KOMO, te komen tot een open bestandsformaat voor het uitwisselen van bestekspecificaties. Aanleiding voor het initiatief is de breed in de markt levende behoefte aan meer speelruimte bij het specificeren van gebouwen en meer mogelijkheden voor het aanbieden van informatie ten behoeve daarvan. Het Open Specificaties Formaat ondersteunt zowel de STABU systematiek als andere bestek systematieken.

Met het Open Specificaties Formaat kunnen zowel specificaties (bijvoorbeeld fabrikant productspecificaties) als projectbestekken worden uitgewisseld onafhankelijk van de gebruikte classificaties.
Voor meer informatie m.b.t. Open FPS klik op het logo.

Indien u met Open FPS werkt kunt u op onderstaande links klikken voor de betreffende bestek specificatie.

Open FPS Voorgespannen ribbenvloeren

Open FPS Voorgespannen kanaalplaten


Open FPS Voorgespannen geïsoleerde kanaalplaten