U bent hier:

Bestekspecificaties

Stabu Bouwbreed

De online specificatiesystematiek ‘Bouwbreed’ is geschikt om te specificeren op ieder moment in de keten op diverse technische niveaus

Met STABU Bouwbreed biedt STABU een pragmatische oplossing die flexibel genoeg is om verschillende vormen van specificeren, zoals functioneel of op prestaties, in de toekomst te ondersteunen. Naast de werksoortensystematiek (hoofdstukgericht) biedt STABU binnen STABU Bouwbreed onder andere een pragmatisch opgebouwde classificatie voor het technisch beschrijven van geïntegreerde bouwsystemen en installaties. Geen theoretische beschouwingen maar een praktijkgerichte aanpak om systemen en installaties te specificeren. De ‘starre’ koppeling met de NL/SfB wordt hierdoor losgelaten.

STABU Bouwbreed maakt het zo mogelijk om te specificeren volgens vele classificaties.

Daarnaast is het mogelijk andere classificaties aan STABU Bouwbreed te koppelen, zoals specifieke classificaties voor een expertgebied in de vorm van een sloopbestek of verfbestek. Deze kunnen uitgebreid worden met particuliere of bedrijfsgebonden classificaties. De nieuwe STABU Bouwbreed systematiek kent bovendien een koppeling met meerdere contractstelsels in plaats van één traditionele zoals voorheen de UAV.

Door op onderstaand logo te klikken komt u rechtstreeks bij onze bestek specificaties van Stabu Bouwbreed.