U bent hier:

Milieu

Bedrijfsactiviteiten

Bij onze bedrijfsactiviteiten wordt uiteraard zorg besteed aan het behoud van het milieu. Milieu vormt dan ook, middels ons NEN-EN ISO 14001:2015 gecertificeerde milieumanagementsysteem, een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering.
Waardo Beton b.v. is actief bezig om het energieverbruik en de daarmee samenhangende CO₂ uitstoot door de bedrijfsactiviteiten te beperken. Klik op de afbeelding hiernaast voor onze beleidsverklaring.

Milieubeleid

Waardo Beton b.v. zet zich in voor de bescherming van het milieu en behoud van natuurlijke hulpbronnen.
Waardo Beton b.v. voldoet aan de toepasselijke lokale, provinciale en nationale milieu regelgeving en streeft naar voortdurende verbetering van de milieuprestaties en tracht daar waar mogelijk de vervuiling aan de bron te voorkomen.
Wij bereiken dit door ons verbruik van energie en materiaal te minimaliseren, hergebruik van goederen en materialen te bevorderen en om de negatieve milieueffecten in verband met onze producten en activiteiten zoveel mogelijk te minimaliseren.
Ook wordt er gecommuniceerd richting onze medewerkers om bescherming van het milieu de verantwoordelijkheid van iedere werknemer te maken.
Waardo Beton b.v. zal energiebesparende activiteiten waar mogelijk stimuleren, zoals effectief gebruik of verbruik van elektriciteit en brandstof evenals het reduceren van CO₂ uitstoot.

Co₂ uitstoot

Het reduceren van de CO₂ uitstoot wordt door ons o.a.gerealiseerd door de grondstoffen zo veel mogelijk in bulk per schip aan te voeren, nieuwe transportmiddelen met moderne energie zuinige motoren aan te schaffen, bestaande machinerieën waar mogelijk uit te rusten met energie zuinigere motoren en reststromen zoveel mogelijk hergebruiken in onze eigen productie of verwerken door middel van het fabriceren van bijproducten. Al hetgeen niet rechtstreeks geschikt is voor hergebruik, wordt middels onze uitspoel installatie gescheiden. Hierdoor kunnen zowel de vaste stoffen als het spoel- en proceswater gerecycled worden.

Kwaliteit

Middels ons NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem en het NEN-EN-ISO 14001:2015 gecertificeerde milieumanagementsysteem, trachten wij al de hiervoor genoemde punten jaarlijks te verbeteren. Middels een direct contact met onze afnemers voor, tijdens en na aflevering, worden klanten van de nodige adviezen voorzien en worden foutkansen tot een minimum beperkt. Door middel van vakgerichte opleidingen wordt de vakkennis van onze medewerkers op peil gehouden en waar nodig verbeterd. Hetgeen ten goede komt aan de kwaliteit van ons product.

CSC certificering voor een duurzame productie van beton

Concrete Sustainability Council (CSC)
Het keurmerk CSC garandeert de duurzame productie van beton. Keurmerkhouders mogen CSC alleen voeren, als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Het keurmerk CSC geeft zekerheid voor de afnemers van beton. De duurzame productie van beton wordt gegarandeerd en geeft daarmee de benodigde basis om samen te werken.

klik hier voor certificaat

Wat zijn de voordelen van CSC certificering?

  • Keurmerkhouders geven advies over het milieuprofiel van beton.
  • Keurmerkhouders leveren een hoge kwaliteit beton.
  • Keurmerkhouders kunnen de verantwoorde herkomst van grondstoffen aantonen.
  • Keurmerkhouders met benchmark Betonhuis zijn A-leverancier op de CO2-Prestatieladder (SKAO).
  • Keurmerkhouders laten transparante prestaties zien (lage CO2-uitstoot bij de productie van beton).
  • Veiligheid is topprioriteit bij keurmerkhouders.
  • Keurmerkhouders streven naar een hoge inzet van secundaire materialen.
  • BREEAM erkenning.
  • MIA-VAMIL.